Redmonster.pl

Kiedyś jeden człowiek zmienił w piekło cały świat
Rasa jedna, kolor jeden, w cyklon zmienił wiatr...